רפידות אכילס
   
| | | | | | | | |
 
רפידות 5 ס"מ
גזור את הרפידות הגבהה על פי מידת הנעליים הרצויה בעזרת קווי העזר המוטבעים בגב הרפידה.
המלצה: מכיוון שאין אחידות מלאה במידות הנעליים בין סוגי הנעליים השונים, מומלץ לגזור מידה או שתיים פחות מהרצוי ולאחר מדידה בתוך הנעל, לבצע גזירה נוספת להתאמה מושלמת של הרפידה לנעל.
חבר את רפידת הבסיס והתוספת ע"י התאמת פיני החיבור שעל התוספת לחורים שברפידת הבסיס.
המלצה: יש לבחון את השימוש בתוספת בהתאם לסוג ויכולת הנעל.
הכנס את הרפידות הגבהה לנעל.
במידת הצורך, יש להוציא את הספידה המקורית של נעל או לשחרר מעט את השרוכים עד להשגת נוחות מרבית ומראה טבעי בזמן נעילת הנעל.
 
רפידות 3 ס"מ
הכנס את הרפידות הגבהה לנעליים והצמד אותן לחלקה האחורי של הנעל.
במידת הצורך, יש לשחרר מעט את שרוכי הנעל עד להשגת נוחות מרבית ומראה טבעי בזמן נעילת הנעל.
 
רפידות 2 ס"מ
הכנס את הרפידות הגבהה לנעלים והצמד אותן לחלקה האחורי של הנעל.