רפידות אכילס
   
| | | | | | | | |
תנאי שימוש באתר
1. תנאי שימוש ורכישה אלו, הינם הסכם בינך (הלקוח), לבין אתר רפידות אכילס אנא קרא אותם היטב, הסכם זה הינו הסכם מחייב.
2. בעת הגלישה באתר הינך מקבל עליך את כל האמור בתקנון זה כלשונו.
3. בעת ביצוע עסקה באתר (רכישת מוצר) הינך מצהיר כי אתה מקבל עליך את תנאי תהליך הרכישה כלשונם.
4. חברת בינינו אינה אחראית על שום נזק/פגם ישיר או עקיף שייגרמו כתוצאה מתקלה במערכת הרכישה האלקטרונית ו/או כתוצאה מתקלה שנגרמה ע"י חברת התשלום ("paypal") ו/או חברת השילוח ("דואר ישראל").
5. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים, ויש לראותה ככוללת גם פנייה למין השני בהתאם.
6. החברה רשאית לעצור את מכירת המוצרים באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
7. החברה תהיה רשאית למנוע מלקוח מכירה במקרה בו חברת האשראי (paypal) אינה מאשרת את העסקה.
8. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה. לפיכך אם לא תוכל החברה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב החברה לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
תהליך הרכישה
9. הרוכש באתר יוכל לבצע הזמנה של כל כמות דרך האתר וזאת בתנאי כי הכמות קיימת במלאי החברה.
10. החברה אינה אחראית במקרה של תקלה הנובעת מהזנת פרטים שגויים בעת הרכישה ע"י הלקוח.
11. המוצרים יישלחו לכתובת המצוינת בפרטי ההזמנה.
12. כל נתוני הרכישה ישמשו לשימוש פנימי של החברה בלבד ולא יועברו לגורם אחר, למעט חברת האשראי וחברת השילוח בכדי להשלים את תהליך הרכישה, הלקוח מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במאגר הידע שלה.
13. התשלום באתר מתבצע ע"י חברת "paypal" ובהתאם לתנאי התשלום ע"י למעבר לקריאת הסכם התשלום לחץ כאן (https://cms.paypal.com/il/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/UserAgreement_full&fli=true&locale.x=he_IL )
תשלום
14. התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות חשבון PayPal.פרטי כרטיס האשראי מועברים באופן מוצפן לחברת הסליקה לצורך חיוב, פרטי האשראי לא נשמרים בשום שלב בשרת האתר שלנו. תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע באתרים PayPal התשלום מתבצע באמצעות הפנייתך לאתרים אלו לצורך חיוב מאובטח, ולאחר סיום התשלום תועבר שוב לאתר שלנו לצורך סיום הרכישה
ביטול העסקה
15. זכותו של הלקוח לבטל את העסקה עד 14 ימי ממועד רכישת המוצר (ביצוע התשלום) ע"י שליחת מכתב למשרדי החברה או ע"י דואר אלקטרוני team@achillespads.com.
16. ביטול העסקה שלא כתוצאה מפגם במוצר יהיה בתנאי שהמוצר נשמר באריזתו המקורית, באופן שלא נגרם לא פגם/נזק ו/או קלקול.
17. במידה ולחברה לא תהיה יכולת לספק את המוצר למקום מגוריו של הלקוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול העסקה ומבלי שתהיה חייבת פיצוי ללקוח.
18. ביטול העסקה ע"פ אחד הסעיפים בתקנון ייחשב לכך שהחברה תזכה את חיוב כרטיס האשראי או תשיב בחזרה ללקוח את מלא כספו, למעט עלויות השילוח והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ביטול העסקה.
19. משלוח המוצרים מתבצע ע"י חברת "דואר ישראל".
20. החברה אינה אחראית לכל תקלה שתיגרם ע"י שינוי נהלים ו/או תקלה שנגרמה ע"י חברת "דואר ישראל"
21. מועד אספקת המוצרים באתר הינו עד 10 ימי עסקים.